Liên hệ

ACE HOTEL BEN THANH

Địa chỉ: 100 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Tel: 08 3827 5987 - 08 3823 2693 - Fax: 08 3824 8379

Email: acehotelbenthanh@gmail.com

Website: www.acehotelbenthanh.com